با درود

لطفا با رعایت الگو، از این تاپیک به منظور اعلام نتایج آزمون های زبان فرانسه استفاده کنید.


تذکر مهم (۱): لطفا از بردن نام موسسات و افراد خودداری کنید.
تذکر مهم (۲):
لطفا از هرگونه نقل قول، مکالمه و طرح سوال در این بخش خودداری کنید.

- نام آزمون:
- تاریخ آزمون:
- محل آزمون:
- نمره کسب شده:
- منابع مطالعه شده برای آزمون:
- مدت زمان مطالعه:
- پیشنهادات: