سلام نیاز به پرداخت با ویزا کارت دارم حدودا ۲۰۰ دلار