درود

جهت دسترسی بهتر عزیزان از منابع آپلود شده در کتابخانه در اینجا لینک تمامی منایع جهت دریافت قرار داده می شود ، این لیست به محض افزایش منابع کتابخانه برزورسانی می شود .

کتاب : آموزش مبانی پایه زبان ترکی استانبولی ( Elementary Level )


کتاب : آموزش مقدماتی زبان ترکی استانبولی ( FSI Turkish Basic Course Volume 1 & 2 )


کتاب : آموزش دروس و فایل های صوتی ینی هیتیت ( Yeni Hitit 1 & 2 & 3 Collection Book )


کتاب : نمونه سوالات نهایی آزمون آلس ( ALES Sample Test 2006 - 2012 )


کتاب : آموزش مفهومی گرامر زبان ترکی استانبولی ( Turkish Comprehensive Grammar )


کتاب : آموزش تصویری و صوتی زبان ترکی استانبولی به شیوه نصرت ( PDF + MP3 )


کتاب : آموزش ترکی استانبولی ( EBRu 1 )محمدرضا